Zahtev

Zahtev za gašenje kotlarnica na mazut i lož ulje i konačna zabrana upotrebe u roku od 18 meseci

Zahtev za gašenje kotlarnica na mazut i lož ulje i konačna zabrana upotrebe u roku od 18 meseci

Skupili smo 11,643 potpisa

Tražimo 10.000 potpisa podrške zahtevu


Opis

Srbija je zemlja sa najvećom smrtnosti od aerozagađenja, čak 17.000 ljudi umre svake godine u Srbiji od PM čestica i drugih polutanata. Pod pritiskom javnosti Vlada Srbije je 2023. godine usvojila akcioni plan za smanjenje zagađenja za period od 2022. do 2030. godine. Na žalost za dve godine nije bilo nikakvih konkretnih rezultata. Rešavanje problema aerozagađenja zahteva čitav niz mera, tako da ćemo mi kao organizacija umesto "traćenja čistog vazduha" zahtevati veći broj konkretnih mera i podneti ih nadležnim institucijama parcijalno. Prva mera koju ćemo tražiti je gašenje kotlarnica na mazut i lož ulje i konačna zabrana upotrebe u roku od 18 meseci.

Pozadina problema

Šta je u stvari mazut? Mazut je ruski naziv za teško lož ulje niskog kvaliteta, to je gusta crna masa koja se tradicionalno koristi u industriji, ali i za individualno grejanje. Zbog velike količine sumpora i visoke viskoznosti stvara karakterističan crni dim, a samim tim i zagađenje. Pre nekoliko godina na makedonskoj televiziji emitovan je dokumentarac o mazutu kao glavnom zagađivaču u Severnoj Makedoniji. Makedonci su zaključili da mazut koji se koristi na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju, nije čak ni mazut već rezidual - gorivo koje može da se koristi samo na transportnim brodovima.  Država Srbija već godinama najavljuje gašenje kotlarnica na mazut, ali na žalost samo deklarativno, a svake godine kada je Srbija rekorder Evrope po koncentraciji PM čestica, gusti crni dim se nadvija nad brojnim ustanovama koje su u vlasništvu države. Donosioci odluka neće sami krenuti u rešavanje problema, bez pritiska javnosti. Zato je potrebno da i zvanično skupimo 10.000 potpisa i uputimo zvaničan zahtev institucijama.

Šta zahtevamo

Pozivajući se na prethodno usvojene planove, i davno najavljene strategije gašenja kotlarnica na mazut predlažemo ceo sistem mera kako bi se kampanja uspešno sprovela i kako bi rezultati bili merljivi.

  • Popis svih kotlarnica na mazut i lož ulje u svim javnim ustanovama u državnom vlasništvu: bolnice, škole, sportski centri, vojne zgrade, institucije, toplana i svih ložišta do 50MW u državnom vlasništvu ili vlasništvu javnih preduzeća (1 mesec)
  • Javni poziv za prijavu svih domova i stambenih zajednica radi popisa i prijavu za subvencije za zamenu kotlova.
  • Utvrđivanje sredstava i rebalans budžeta za 2024. i obezbeđivanje sredstava za zamenu kotlova
  • Utvrđivanje odgovornosti tačnije nadležnosti za dodeljivanje sredstava i pravljenje dinamike zamene kotlova.
  • Utvrđivanje tela za kontrolu zloupotrebe sredstava.
  • Zameniti bar 50% kotlova u prvih 9 meseci
  • Zameniti 100% kotlova u periodu od 18 meseci
  • Konačno ukidanje mazuta i lož ulja kao energenta posle 18 meseci.
  • Određivanje nadležnog tela za kontrolu tržišta i kaznene mere po isteku porioda od 18 meseci.

Ko je nadležan

Zahtev će biti predat na dve adrese, a to su Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo zaštite životne sredine

Donacije

Da li si znao da se eko straža ne finansira ni iz kakvih donatorskih kuća i fondova? Svi aktivisti su volonteri, a jedini izvor prihoda su donacije građana. Pomozi nam da ostanemo grassroots.

Developed by Codehills Studio