Zahtevi koje udruženje Eko Straža planira formalno da uputi nadležnim institucijama (ili je već uputila) zajedno sa svojim partnerima, drugim organizacijama.


Najnoviji zahtev

Ukidanje jednokratnih plastičnih čaša u vrtićima

Ukidanje jednokratnih plastičnih čaša u vrtićima

Tražimo 10.000 potpisa podrške zahtevu

Pogledaj sve detalje vezane za ovaj zahtev

Prethodnih godina puno tema je prošlo kroz društvene mreže eko straža, međutim sem zahteva protesta i nekih prijava malo stvari je formalni upućeno nadležnim institucijama (bez obzira na šanse ishoda) uglavnom usled nedostatka resursa u vidu vreme i ljudi. Formirali smo celo jedno krilo Eko Straža koje će se baviti formalizacijom i predajom zahteva kao i skupljanjem podrške za ceo jedn niz - zahteva.

Šta su zahtevi?

Zahtevi su ono što se pokrene kao tema na društvenim mrežama i prepozna kao nešto za šta je potrebno konkretno obraćanje instituciji kako bi se promenio zakon, regulativa ili jednostavno iznašao drugačiji način instrumentalizacije institucionalnog delovanja neke od institucija/službi države ili lokalne samouprave

Šta bi mogli biti zahtevi?

  • Zabrana prodaje sirovog lignita
  • Zabrana otkupa paljenog bakra
  • Uvođenje depozitnog sistema za otpad
  • Uspostavljanje nadležnosti čišćenja otpada oko splavova
  • Zabrana sportskog lova na vukove tzv hajte

To su neke od tema. Teme treba da se drže ekologije, građanskog prava i urbanističkih problema, bez mnogo odlazaka u teme koje nam nisu prirodne (na primer akušersko nasilje).

Donacije

Da li si znao da se eko straža ne finansira ni iz kakvih donatorskih kuća i fondova? Svi aktivisti su volonteri, a jedini izvor prihoda su donacije građana. Pomozi nam da ostanemo grassroots.

Koncept:

Svaki put kada je neka tema popularna u javnosti, koja se sama pokrene. Hipotetički primer neka bude lignit. Predlog za akciju bi bilo sondiranje na instagramu u vidu ankete:


Da li bi ste podržali zatev da se zabrani prodaja sirovog lignita?


Ukoliko je odgovor preko 85% postavljamo zahtev na zahtevi.ekostraza.com

Svaki zahtev bio imao formu: šta je problem, šta tačno zahtevamo, šta predlazemo i kome se obraćamo. Recimo ministarstvu rudarstva i energetike. Tražimo da imamo bar 10.000 online potpisa podrške, da bismo konkretno uputili zahtev.

Kada skupimo 10.000 online potpisa organizujemo fizičko skupljanje potpisa podrške, za početak u Beogradu, kasnije i u drugim gradovima. Zajedno sa zahtevom overenim od strane udruženja, online potpisima i fizičkim potpisima odlazimo u nadležnu instituciju i predajemo zahtev na pisarnicu. I posle toga pratimo.

Obaveštavamo medije da dođu i isprate potpisivanje i predaju zahteva kako bi problem u javnosti dobio još veću pažnju.

Ciljevi zahteva:

  1. Zvanično obraćanje instituciji, formalni trag, ukoliko je ispunjen, kampanja obaveštavanja javnosti o ispunjenju
  2. Svako ko potpiše peticiju bice evidentiran i širu mailing listu “akcije” i tehnički biti pozvan da ucestvuje i isprati sva desavanja eko straže (npr zavrni rukave, protesti, spasimo vocare itd)
  3. Ovim zahtevima kojih će biti na desetine, a verovatno i na stotine stotine kreiramo javne politike.

Aktivni zahtevi

Zahtev za gašenje kotlarnica na mazut i lož ulje i konačna zabrana upotrebe u roku od 18 meseci

Zahtev za gašenje kotlarnica na mazut i lož ulje i konačna zabrana upotrebe u roku od 18 meseci

Srbija je zemlja sa najvećom smrtnosti od aerozagađenja, čak 17.000 ljudi umre svake godine u Srbiji od PM čestica i drugih polutanata. Pod pritiskom javnosti Vlada Srbije je 2023. godine usvojila akcioni plan za smanjenje zagađenja ...

Vidi detalje
Ukidanje jednokratnih plastičnih čaša u vrtićima

Ukidanje jednokratnih plastičnih čaša u vrtićima

U vrtićima širom Srbije u upotrebi su uglavnom jednokratne plastične čaše, koje pogotovo posle proglašenja covid pandemije nemaju alternativu. Praksa je "prebačena" na roditelje koji imaju obavezu da ispune svoju kvotu i donesu č ...

Vidi detalje
Developed by Codehills Studio